j
Mimar / İç Mimar  
Makina Mühendisi  
Teknik Ressam  
İş Başvuruları

Şirketimiz, aşağıdaki eleman arayışları için, İş Başvuruları kabul etmektedir.

Mimar / İç Mimar

Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma konularında uzmanlaşmış bir tasarım ve danışmanlık şirketi olan, KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti., uluslararası düzeyde çağdaş yangın güvenliği anlayışı ve iş ortamına, koşullarına uygun nitelikte, Ankara bürosunda çalışacak "Tasarım Mimarı"aramaktadır.

Adaylar için,

- Sigara içmemek,
- "Çok iyi" düzeyde İngilizce yazıp, konuşmak,
- "Çok iyi" düzeyde MS Office ve AutoCAD ve MS Project programlarını kullabilmek,
- Çalışkan ve özverili olmak,
- İnsan ilişkilerinde sıcak ve iletişim yeteneği güçlü olmak,
- Kültürlü, efendi, yurtsever olmak,
- Bay ise, en az 3 yıl sürekli çalışmaya engeli olmamak,
- En az 2 yıl birlikte çalışmaya hazır olmak,
- Yangın güvenliğini temel alan bir mesleki gelişme için istekli ve kararlı olmak,
- Mesleki bilgisini unutmamış ve etkili olarak kullanabilmeyi istemek,
"zorunlu"

- Yangın Güvenliğinin kaçış boşaltma, yangın yayılımını durdurma, işaretleme, acil aydınlatma, vb. alanlarında bilgi ve deneyime sahip olmak,
- Tasarım mimarı olarak en az 2 yıllık deneyime sahip olmak,
- Saha uygulama denetimi, proje yönetimi, kalite yönetim sistemleri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
- Yurtdışı ve endüstriyel projelerde çalışmış olmak,
- Proje Yönetimi, Kalite Yönetim sistemleri konularında özel eğitim almış ve belgeli olmak,
- Bay olmak,
"tercih nedeni"

- Uluslararası iş ve ilişkilerde deneyimli olmak,
- Yüksek Lisans yapmış olmak,
- OHSAS, 5S, Risk Değerlendirmesi, vb. konularda bilgili olmak,
"takdir nedeni"dir.

* Tasarım Mimarı kavramı aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmıştır:

Tasarım Mimarı,

- mimar / iç mimarlık lisans veya yüksek lisasdiplomasına sahip,
- mesleğini; tasarım, projelendirme, çizim, hesaplama, benzeşim (simülasyon), sistem ve malzeme seçimi, teknik, ticari, idari şartname hazırlama, proje yönetimi, kaynak planlaması, teknik eğitim, deneme ve işletmeye alma yönetimi, işletme ve bakım yönetimi konularında uygulayan,
- görüşme, toplantı, sunuş, müzakere yoluyla kullanan,
kişidir.

Başvurular özgeçmiş gönderilerek yapılmalıdır :
Faks : (0312) 472 62 89
e-posta : info@karina.gen.tr

(konu satırına "Mimar / İç Mimar İş Başvurusu" yazılmalıdır.)

Makina Mühendisi

Yangından Korunma ve Yangın Güvenliği konularında uzman bir tasarım ve danışmanlık şirketi olan, KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti., Ankara'da çalışacak "Makina Mühendisi" veya "Mühendislik Bilimleri Mezunu" aramaktadır.

Adaylar için,

- Makina Mühendisi veya Mühendislik Bilimleri Mezunu olmak,
- Sigara içmemek,
- İyi derecede İngilizce yazıp, konuşmak,
- İyi derecede MS Office ve AutoCAD (en az R14) bilgisi,
- Çalışkan ve özverili olmak,
- Kültürlü, efendi, yurtsever olmak,
"zorunlu",

- Makina tesisat alanında proje, tasarım konularında bilgi
  ve -olabiliyorsa- deneyim sahibi olmak,
- Bayan olmak,
- Bay ise, en az 3 yıl sürekli çalışmaya engeli olmamak,
- Akışkanlar mekaniği ve termodinamik konularında ağırlıklı bilgi ve
  deneyime sahip olmak,
"tercih nedeni"

- Yangından korunma tesisatı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,
- CFD yöntemleri ve yazılımları konusunda deneyimli olmak,
- Kuyruk Teorisi (Queing Theory) konusunda bilgili olmak,
- Web yönetimi bilmek,
- Uluslararası iş ve ilişkilerde deneyimli olmak,
"takdir nedeni"dir.

Teknik Ressam

Yangından Korunma ve Yangın Güvenliği konularında uzman bir tasarım ve danışmanlık şirketi olan, KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti., Ankara'da çalışacak "Teknik Ressam" aramaktadır.

Adaylar için,

- Yetkin bir AutoCAD R14 kullanıcısı olmak,
- İyi Derecede MS Office kullanıcısı olmak,
- Lise düzeyinde İngilizce yabancı dil bilgisine sahip olmak,
- Çalışkan ve özverili olmak,
- Dikkatli, özenli, kültürlü, efendi, yurtsever olmak,
"zorunlu",

- Makina tesisat, borulama alanında proje, tasarım konularında bilgi
  ve -olabiliyorsa- deneyim sahibi olmak,
- Bayan olmak,
- Bay ise, en az 3 yıl sürekli çalışmaya engeli olmamak,
"tercih nedeni"

- AutoCAD için Lisp yazabiliyor olmak,
- Daha önce bir bağımsız proje ve müşavirlik şirketinde çalışmış olmak,
- Daha önce ISO 9000 kalite belgesine sahip bir işyerinde çalışmış olmak,
"takdir nedeni"dir.


Başvurular özgeçmiş gönderilerek yapılmalıdır :
Faks : (0312) 472 62 89
e-posta : info@karina.gen.tr

(konu satırına "Teknik Ressam Is Basvurusu" veya "Makina Muhendisi Is Basvurusu" yazılmalıdır.)