j
Görüşlerimiz

Armağan Alma/Verme Politikamız

"Sayın Baylar ve Bayanlar,

Şirketimiz ve çalışanlarımız, teknik yeterliliğin yanı sıra, bağımsızlığı koruyucu, güvenilir ve saydam iş ilişkilerine sahip olmanın önemini her koşulda vurgulamaktadır. Bu anlayışın bir gereği olarak, işlerimizde ve iş ilişkilerimizde, yüksek mesleki ahlak ve moral değerleri koruma ve geliştirme isteğimiz, çabamız kararlılıkla sürdürülmektedir. Değerlerimizi paylaşan, bu değerlere kendileri de önem veren iş paydaşlarımızla ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve iş yaparken bu yüksek standartları karşılıklı olarak gözetmek ve uygulamak, bizler için temel bir gelişim unsurudur.

Yukarıda belirtilen anlayışın ve politikanın bir gereği olarak, "şirketimiz ve çalışanlarımız armağan kabul etmemekte, şirketimiz de paydaşlarına, kurumsal veya bireysel olarak armağan göndermemektedir". İyi niyetli yapılan hareketleri ve armağan alma, gönderme yoluyla ilişkileri ve iletişimi geliştirmeyi özendiren yaklaşımı anlamakla birlikte, iyi duygularla olsa bile armağan alma, vermenin, şirketimizce hoş ve uygun karşılanmadığını ve iyi niyetin ötesinde yanlış anlamalara, sıkıntılara neden olacağını bilerek, aynı amaçların kabul edilebilir yollarla sağlanmasını daha çok takdir ettiğimizi belirtir, konuyla ilgili anlayışlı ve duyarlı olunmasını rica ederiz."

Saygılarımızla.
KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti.

Not: Bu tutumumuzdan haberdar olmayanların veya gene de gönderenlerin armağanları, İlkyar İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı'na bağışlanmaktadır.