Çalışma Alanlarımız

Tüm Yangın Güvenliği ve Yangından Korunma Konuları;

 • Yangın Güvenliği-Yangından Korunma Felsefesi
  • Koruma Felsefesi ve Stratejisi
  • İnsan Faktörü ve Teknolojik Olanakların Uyumu
  • Uygulanacak Standartlar ve Yönetmelikler
 • Risk Değerlendirmesi
  • Yanıcı Madde - Tutuşturucu Analizi
  • Hasar Önleme Yaklaşımı
  • Niteliksel ve Uyumluluk Değerlendirme
  • Niceliksel Değerlendirme ve Modelleme
  • Depolama Yönetimi
  • Patlayıcı Ortam Sınıflaması
  • Transfer Edilmesi Gerekli Riskler Analizi
 • Yangın Mühendisliği
  • Yangın (Isı-Duman) Yayılımı Modellemesi ve Simülasyonu
  • Kaçış ve Boşaltma Simülasyonu ve Hesaplaması
  • Yangın Müdahale Süresi Hesaplaması
  • Hata ve Olay Ağacı Analizi
  • Performans Temelli Mühendislik
 • Pasif Korunma Olanakları
  • Yangına Dayanıklılık
  • Yangın Zonlaması
  • Yangın Yayılımını Önleme
 • Can Güvenliği Kaçış ve Boşaltma Olanakları
  • Kaçış ve Boşaltma Yolları
  • Acil Durum Aydınlatması
  • Duman Atım Sistemleri
  • Yönlendirme ve İşaretleme
 • İnsanlı Müdahale Olanakları
  • Bina İçi Hortum Sistemi
  • Bina Dışı Hortum (Hidrant) Sistemi
  • Taşınabilir Söndürücü Olanakları ve Planlaması
 • Otomatik Müdahale Olanakları
  • Sulu Otomatik Sprinkler Sistemleri
  • Gazlı Söndürme Sistemleri
  • Köpüklü-su Söndürme Sistemleri
  • Kuru / Yaş Kimyasal Söndürme Sistemleri
 • Algılama ve Uyarı Olanakları
  • Yangın Algılama Sistemleri
  • Sesli-ışıklı Uyarı Sistemleri
  • Anons Sistemi Entegrasyonu
 • Yardımcı Sistemler
  • Yangın Suyu Depolama ve Basınçlandırma Sistemi
  • Köpük Hazırlama Sistemleri
  • Güç Kilitleme (ESD) ve Yönetim Sistemi
 • Acil Durum Planlaması ve Yönetimi