Sistem Tasarımı  
Yenilikçi Tasarım  Tasarım

Sistem Tasarımı

Pasif Korunma (Passive Protection)

 • Yapısal Dayanıklılık
 • Yangın Yayılımını Önleme

Can Güvenliği (Life Safety)

 • Kaçış ve Boşaltma Olanakları
 • Acil Durum Aydınlatması
 • Duman Denetim ve Yönetim Sistemleri
 • Doğal veya Cebri Duman Atım Sistemleri
 • Yönlendirme ve İşaretleme
 • Merdiven Basınçlandırma Sistemleri

İnsanlı Yangın Söndürme (Manual Intervention)

 • Bina İçi Hortum Sistemi
 • Bina Dışı Hortum (Hidrant) Sistemi
 • Bina Dışı Köpüklü-Su Topu Sistemi
 • Taşınabilir Söndürücüler

Otomatik Yangın Söndürme (Automatic Intervention)

 • Otomatik Sprinkler Sistemleri
 • Otomatik Su Sisi Söndürme Sistemleri
 • Otomatik Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri
 • Otomatik CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri
 • Köpüklü Söndürme Sistemleri
 • Sabit Kimyasal Söndürme Sistemleri

Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi (Fire Alarm System)

 • Yangın Algılama Sistemleri
 • Sesli-ışıklı Uyarı Sistemleri

Tamamlayıcı Sistemler (Complementary Systems)

 • Yangın Suyu Depolama Sistemi
 • Yangın Suyu Basınçlandırma (pompa) Sistemi
 • Yangın Suyu Dağıtım Sistemi (bina içi-bina dışı) Sistemi
 • Depreme Dayanıklı Yangın Borulaması
 • Güç Kilitleme (ESD) ve Yönetim Sistemi Entegrasyonu

Acil Durum Müdahalesi (Emergency Intervention)

 • İtfaiye Yaklaşım ve Manevra Planı

Yenilikçi Tasarım

KARİNA, geleneksel sistem tasarım yaklaşımından farklı olarak, amaca uygun koruma için yenilikçi, Ar-Ge temelli tasarım yaklaşımı da uygulamaktadır. Bu bağlamda, özel yangın güvenliği sorunlarına, amaca ve soruna özel çözümler uygulanır. Bu amaçla uygulanabilir çözümler, sistemler sorgulanır, gerekli simülasyon çalışmaları yapılır, tam ölçekli testler yapılarak, sorunun karakteristiği, sınırları ortaya çıkarılır. Daha sonra özel çözüm ve uygulama, sorunun özel koruma ve güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanır. Bu tür tasarımlar, hem özel yangın riski için, hem de tamamlayıcı unsurlar da olduğu gibi, tüm sistemin performansını artırmak için uygulanır.

Bu açıdan KARİNA, var olan çözümlerin geliştirilmesinde olduğu gibi ana projelerin ya da özel yangın güvenliği projelerinin, yangın güvenliği çözümlerinin desteklenmesine, ya da uygulanmasına açık ve isteklidir.

Aksigorta YADEM (Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi) bu
yenilikçi tasarım uygulamamıza bir örnektir.