Eğitim

Şirketimiz, aşağıdaki konularda
şirketlere, endüstriye ve özel gruplara
eğitim vermektedir.

Eğitim Kodu : Yangın-B
Eğitim Adı    : Tesis ve İşletmelerde Yangın Güvenliği Seminer ve Çalıştayı
Süre              :
3 gün
Düzey           : Giriş
(İYEM organizasyonu olarak düzenlenmektedir.)

Eğitim Kodu : Yangın-C
Eğitim Adı    : Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uygulamaları
Süre              : 2 gün
Düzey           : Giriş
(İYEM organizasyonu olarak düzenlenmektedir.)

Eğitim Kodu : Yangın-01
Eğitim Adı    : Yangın Olgusu

Süre              : 1 gün
Düzey           :
Giriş
     l Yangın Nedir?
     l Yangının Gelişimi
     l Yangının Yayılımı
     l Isı İletim Biçimleri
     l Yangın Üçgeni

Eğitim Kodu : Yangın-02
Eğitim Adı    : Yangın Güvenliğini Sağlamanın Unsurları
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Orta
     l Yangının Çıkmasının Önlenmesi
     l Yangından Korunma

Eğitim Kodu : Yangın-03
Eğitim Adı    : Yangın Güvenliğini Belirleyen Karar Mekanizmaları
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Orta
     l Yasal Yaptırım-Mevzuat (Ulusal ve Uluslararası Standartlar/Yönetmelikler)
     l Risk Yönetimi
     l Niteliksel (Qualitative) Risk Değerlendirmesi – Temel Bilgiler ve
Uygulamalar
     l Niceliksel (Quantitative) Risk Değerlendirmesi – Temel Bilgiler ve
Uygulamalar
     l Niceliksel (Quantitative) Risk Değerlendirmesi – İleri Uygulamalar

Eğitim Kodu : Yangın-04
Eğitim Adı    : Tasarım Teknikleri
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Orta
     l Gerekleri Karşılama (Deemed-to-satify)
     l Performans Temelli Yaklaşım (Performance-based)

Eğitim Kodu : Yangın-05
Eğitim Adı    : Pasif Korunma - Temel Bilgiler
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Giriş
     l Yangın Yayılımını Önleme Teknikleri
     l Yapısal Dayanıklılık Teknikleri
     l Yapısal Bütünlüğün Sağlanması
     l Ahşap Yapılar/Taşıyıcı Sistemler
     l Betonarme Yapılar/Taşıyıcı Sistemler
     l Çelik Yapılar/Taşıyıcı Sistemler

Eğitim Kodu : Yangın-06
Eğitim Adı    : Can Güvenliği
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Giriş
     l İnsan Faktörü Analizi - Temel Bilgiler
     l Yangında İnsan Davranışı
     l Kaçış ve Boşaltma Olanakları Tasarımı - Temel Bilgiler ve Uygulamalar
     l Kaçış ve Boşaltma Olanakları Tasarımı – Hesaplama Teknikleri ve İleri Uygulamalar
     l İtfaiye Erişim Olanakları – Temel Bilgiler
     l Acil Durum Aydınlatması - Temel Bilgiler

Eğitim Kodu : Yangın-07
Eğitim Adı    : İnsanlı Müdahale Olanakları
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Orta
     l İnsan Faktörü Analizi - Temel Bilgiler
     l Taşınabilir Söndürücüler
     l Bina İçi ve Bina Dışı Hortum Sistemleri Tasarımı
     l Uygulamaly İnsanlı Yangyn Önleme ve Söndürme Teknikleri
     l Bireysel Korunma Olanakları
     l İtfaiye Müdahale Teknikleri

Eğitim Kodu : Yangın-08
Eğitim Adı    : Otomatik Sulu Yangın Söndürme Sistemleri - Temel Bilgiler
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Giriş

Eğitim Kodu : Yangın-09
Eğitim Adı    : Otomatik Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Tasarımı - İleri Uygulamalar
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri

Eğitim Kodu : Yangın-10
Eğitim Adı    : ESFR Otomatik Sprinkler Sistemleri Tasarımı
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri

Eğitim Kodu : Yangın-11
Eğitim Adı    : Aşırı Yüksek Hızlı Algılama ve Su Baskın Sistemleri Tasarımı
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Çok İleri

Eğitim Kodu : Yangın-12
Eğitim Adı    : Otomatik Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Deneme ve Kabul İşlemleri
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri

Eğitim Kodu : Yangın-13
Eğitim Adı    : Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri - Temel Bilgiler
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Giriş

Eğitim Kodu : Yangın-14
Eğitim Adı    : Otomatik Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Tasarımı
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri

Eğitim Kodu : Yangın-15
Eğitim Adı    : Otomatik Köpüklü-su Yangın Söndürme Sistemleri - Temel Bilgiler
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Giriş     

Eğitim Kodu : Yangın-16
Eğitim Adı    : Algılama ve Uyarı Sistemleri - Temel Bilgiler
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Giriş

Eğitim Kodu : Yangın-17
Eğitim Adı    : Algılama ve Uyarı Sistemleri - İleri Uygulamalar
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri

Eğitim Kodu : Yangın-18
Eğitim Adı    : Elektronik Otomatik Yangın Algılayıcıları (Dedektörleri)
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Çok İleri

Eğitim Kodu : Yangın-19
Eğitim Adı    : Tehlikeli ve Patlayıcı (Hazardous Area) Sınıflaması ve Enstrümantasyonu
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri

Eğitim Kodu : Yangın-20
Eğitim Adı    : Yardımcı ve Tamamlayıcı Sistemler
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri
     l Yangın Hizmeti Pompaları
     l Acil Durum Kilitleme Sistemleri

Eğitim Kodu : Yangın-21
Eğitim Adı    : İşletme ve Yönetim
Süre              :
1 gün
Düzey           :
Orta
     l Yangın Güvenliğinde Disiplinlerarası Uyum ve Çalışma Teknikleri
     l Hazırlıklılık-Eğitim-Planlama
     l Acil Durum ve Felaket Yönetimi
     l Yangın Sistemleri Bakım Planlaması ve Yönetimi
     l Depo Yangın Güvenliği Yönetimi
     l Otel Yangın Güvenliği İşletimi ve Yönetimi
     l Alış-veriş Merkezi Yangın Güvenliği İşletimi ve Yönetimi
     l İş Merkezi Yangın Güvenliği İşletimi ve Yönetimi
     l Yüksek Bina Yangın Güvenliği İşletimi ve Yönetimi

Eğitim Kodu : Yangın-22
Eğitim Adı    : Risk Yönetimi Temelli Yatırım ve İyileştirme Planlaması
Süre              :
1 gün
Düzey           :
İleri