Deneme ve Kabul

Genel Bilgiler

Şirketimiz, yangından korunma sistemlerinin, standartlara uygunluğu ve işlevsellikleri konusunda, gerek yeni yapılan, gerekse mevcut sistemlerin Deneme ve Kabul İşlemleri yapmaktadır. Şirketimiz, herhangi bir malzeme sağlayıcı ve/veya sistem kurulumu (montajı) yapmadığı için, söz konusu çalışmalar, Bağımsız ve Tarafsız olarak, Üçüncü Taraf (Third Party) anlayışına uygun olarak yapılmaktadır. Yani, başkaları tarafından kurulmuş olan sistemler, gene başkalarının(işveren, mal sahibi, vb.) verilen yetkiyle yapılmaktadır.

Metodoloji

Deneme ve Kabul çalışmaları, üzerinde uzlaşılacak ve önceden belirlenecek

 • Uluslararası standarda göre,
 • İzlenilecek yönteme (metoda) göre,
 • Başarım ölçütlerine (performans kriterlerine) göre, yapılmaktadır. Deneme ve Kabul işlemleri, "Hükümleri Yerine Getirme" veya "Performans Temelli" olarak yapılabilmektedir. Deneme sonrasında, gözlemlenen, ölçülen değerlerin sunulduğu ve sonucun ne olduğu açıkça belirtilen, ayrıntılı bir rapor sunulmaktadır.
  Denemelerin başarısız olması durumunda ise, hataların giderilmesi için yapılması gerekenler belirlenerek, Düzeltici İşler (Corrective Actions) "Teknik Danışmanlık Hizmetleri" çerçevesinde, ek bir hizmet olarak bildirilmektedir.

  Bedellendirme/Ödeme

  Bedellendirme, ölçümü yapılacak sistemin kapasitesine, ölçüm sayısına ve adam-saat değerlerine, raporun kaç dilde istendiğine bağlı olarak yapılmaktadır. Bedeller net olup, yeniden satıma açık olmakla birlikte, aracı komisyonuna kesinlikle kapalıdır. Ödeme, deneyin sonucundan bağımsız olduğunun göstergesi olarak, deneyden önce peşin olarak alınmaktadır.

  Standart Deneme ve Performans Ölçümleri

  Yangın Pompaları Akış Ölçümü
  Ölçüm, bu amaç için yapılmış, kalibreli ve UL kayıtlı "Akış Ölçme Boruları (Underwriter's Playpipe)", "Pitot Tüp (Pitot Tube)" ve UL prosedürleri kullanılarak yapılmaktadır. 250-2500gpm kapasiteli pompaların ölçümleri yapılabilmektedir.
  Hacim İncelemesi ve Hacimsel Bütünlük/Kaçak Ölçümü
  Temiz Gazlı Söndürme Sistemi'yle korunan mahallerde, NFPA 2001-2000'de yer alan 4-4, 4-7.2.3 maddeleri gereği olan "Hacim İncelemesi-Enclosure Inspection" yapılması ve korunan hacmin yangına dayanıklı, hava sızdırmaz bir hacim olarak yapıldığının gösterilmesi zorunludur. Bu nedenle, her ne nedenle açılmış olursa olsun (elektrik kablo geçişi, tesisat geçişi, vb.), tüm açıklıkların, odanın yangına karşı dayanımına eşdeğer özellikte, sızdırmaz biçimde kapatılmış ve yangına karşı yalıtılmış olması gereklidir. Kapama işleminin yapıldığının ve açıklık kalmadığının göstergesi olarak, sistemin deneme ve kabulü için, fonksiyon testlerinin yanı sıra, sızdırmazlık denemeleri (testleri) de yapılmaktadırr. Sızdırmazlık denemesi (testi), NFPA 2001'e uygun olarak, Kapı Fan Denemesi (door fan test) ile yapılmaktadır. Kapı Fan Denemesi bu amaç için yapılmış ve onaylı deneme donanımı (Retrotec) kullanılarak yapılmaktadır.

  Deneme sırasında, odaya, kapı boşluğundan yararlanarak fanla hava basılmakta, oda artı basınca getirilerek, değişken devirli fanla kaçak dengelemesi yapılarak kaçaklar belirlenmektedir. Deneme sonrasında, açıklık ve sızıntı saptanması durumunda, açıklıkların büyüklüğü ve yeri bulunmaktadır.

  1000m3'e kadar olan odaların Hacim İncelemesi ve Hacimsel Bütünlük/Kaçak ölçümü yapılabilmektedir.

  Standart Kabul İşlemleri

  • Yangın/Duman Damperleri
  • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • Otomatik Sprinkler Sistemleri
  • Yangın Pompaları (Dizel ve Elektrik Motorlu)
  • Bina İçi ve Bina Dışı Hortum Sistemleri
  • Yeraltı Yangın Borulama ve Dağıtım Sistemi
  • Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
  • Kuru Kimyasal Tozlu Baskın Sistemleri
  • Mutfak Davlumbaz Baskın Sistemleri
  • Gazlı Söndürme Sistemlerinde Hacimsel Bütünlük (Volumetric Room Integrity) Denemeleri (Kapı Fan Denemesi)
  • Su/Köpüklü-su Sabit veya Taramalı Su Topu Sistemleri
  • Acil Aydınlatma Sistemleri
  • Duman Atım Sistemleri
  • Merdiven Basınçlandırma Sistemleri
  • Entegre Sistemler

  İsteğe Bağlı Olarak Yapılabilen Deneme İşlemleri

  CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri
  Köpüklü-su Baskın Sistemleri

   

  Daha önce yapılmış olan Kabul Çalışmaları :

  • Yangın/Duman Damperleri
  • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • Otomatik Sprinkler Sistemleri
  • Yangın Pompaları (Dizel ve Elektrik Motorlu)
  • Bina İçi ve Bina Dışı Hortum Sistemleri
  • Yeraltı Yangın Borulama ve Dağıtım Sistemi
  • Temiz Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
  • Kuru Kimyasal Tozlu Baskın Sistemleri
  • Mutfak Davlumbaz Baskın Sistemleri
  • Gazlı Söndürme Sistemlerinde Hacimsel Bütünlük (Volumetric Room Integrity) Denemeleri (Kapı Fan Denemesi)
  • Su/Köpüklü-su Sabit veya Taramalı Su Topu Sistemleri
  • Acil Aydınlatma Sistemleri
  • Duman Atım Sistemleri
  • Merdiven Basınçlandırma Sistemleri
  • Entegre Sistemler

  Özel Cihaz ve Donanımlarımız

  • Duman Makinası (Duman Atım Sistemlerinin ve Hacimsel Bütünlük denemeleri için)
  • Su Akış Denemesi Takımı (Yerüstü Borulamasının denemeleri için, pitot tüp, basınç göstergeleri, onaylayıcı akış boruları (underwriters' playpipes))
  • Yangın Pompası Deneme Takımı (Yangın Pompaları denemeleri için, ampermetre, takometre, basınç göstergeleri)
  • Sayısal Ses Seviye Ölçüm Cihazı (Yangın Uyarı Sistemlerinin ses çıkışlarının ölçümü için)