Sunumlar

Olay İncelemeleri
MNG Holding Binası Yangını - Ankara, 17.06.2003
(1,790 K, Pdf)

Bildiriler
II.Yangın Sempozyumu - Ankara, 11.06.2003
SPG (LPG) Depolarında Yangın Riski ve
Yangın Güvenliğinin Sağlanması

(1,768 K, Pdf)


II.Yangın Sempozyumu - Ankara, 13.06.2003
Ülke Ölçeğinde Yangın Güvenliği
Master Planlama ve Yönetmeliğin Yeri

(307 K, Pdf)

Eğitimler
8-9 Temmuz 2003 Denizli
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi
"Yangından Korunma Yönetmeliği Işığında Mak. Müh. Uygulamaları - Temel Bilgiler"
(3,230 K, Pdf)