Sık Sorulan Sorular

Türkiye'de, yangın güvenliği gereklerini ne belirlemektedir?
26 Temmuz 2002'ye değin, bir yapıda uygulanması gerekli yangın güvenliği gereklerini, belediye yangın yönetmelikleri belirlemekteydi. Kamu binaları için ise, ayrıca bir yönetmelik söz konusuydu.

Ancak, 26 Temmuz 2002'de Resmi Gazete'de yayınlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" (kısaca Türkiye Yangın Yönetmeliği), tüm yönetmelikleri geçersiz kılarak, ülke genelinde uygulanması gereken yangın güvenliği gereklerini tanımlamış bulunmaktadır.